Produkter

Allt förädlingsarbete utförs med professionell hand av Bjursunds Slakteri. Där slaktas djuren, bäckenhängs och luftmöras under noga kontroll. Utvalda, yrkesstolta slaktare och styckare hanterar och bedömer varje djur med stor omsorg.

Styckningens art och detaljer som tas fram sker efter bedömd klass, dvs. att den skiljer sig åt beroende på om köttet tillskrivs Classic™, Signature™ eller Reserve™.


Styckdetaljer från djur klassade Reserve™:

S_120_80_produkter1a

Oxfilé
Entrecôte
Ryggbiff
Rostbiff
Flankstek
Högrevskärna
Innanlår
Flap steak
Brisket
Bringa
Bogstek
Fransyska
Top Blade
Rostas
Rostbiffslock
Rumpstek
Short Ribs


Styckdetaljer från djur klassade Signature™:

S_120_80_produkter1bOxfilé
Entrecôte
Ryggbiff
Rostbiff
Flankstek
Högrevskärna
Innanlår
Rostas
Rostbiffslock
Short Ribs


Styckdetaljer från djur klassade Classic™:

S_120_80_produkter1c

Oxfilé
Entrecôte
Ryggbiff
Rostas
Rostbiffslock

 

 


Övrigt som tas fram från alla djur:

Högrevsfärs
Nötfärs
Oxkind
Mellangärde
Märgben
Njurtalg
Njurtapp