Klassificering

Alla djur, och wagyu-rasen utgör inget undantag, är individer och varje individ har sin egen genetik, personlighet och utveckling under sin livstid. Detta gör att köttets karaktär och marmoreringsgrad kan variera något.

Efter varje slakt klassificerar vi köttet i 3 olika grupper:

Classic™      Bra marmorering och bra mörhet och smak
Signature™  Utmärkt marmorering och utmärkt mörhet och smak
Reserve™     Exceptionell marmorering och exceptionell mörhet och smak

En prisdifferens finns mellan de tre klasserna.

Hittills (februari 2018) har vi haft följande fördelning mellan de olika grupperna:
Classic™      9%
Signature™ 24%
Reserve™     67%

Det framtida uppfödnings- och avelsarbetet strävar efter att kunna klassificera övervägande delen av djuren i gruppen Reserve™.

S_120_31_grading