Ett djärvt projekt

2004 förvärvade Anders Larson Värmvik Säteri och lät rusta upp gården under de kommande åren och 2007 beslöt han att starta uppfödning av wagyuboskap på säteriet. Genom embryotransfer från wagyudjur i USA föddes under 2008 och 2009 43 friska fullblods-wagyukalvar på Värmvik. Med ökande besättning tog Lars Tholmark, Rödsten, vid uppfödningen och skötseln av de unika djuren 2012.

Besättningen är 2016 fortfarande under uppbyggnad och omfattar i dags datum 142 djur. iWagyu har en unik genbank av wagyu bestående av både embryon och sperma från de bästa genetiska linjerna utanför Japan. Flera av djuren som avses gå till slakt det närmaste året har tjurarna Fukutsuru 068, Michifuku och Itozurudoi Jr. som fäder. Alla har dokumenterat bra marmorering i sina avkommor och är samtliga från Tajimalinjen i Japan.

Grundaren Anders Larson, uppfödaren Lars Tholmark och Bjursunds Slakteri har alla intressen i iWagyu AB och bildar tillsammans en stabil och kompetent grund för en Svensk producent av fullblodswagyu med superkvalitet.

Tillgången på wagyukött kommer att vara begränsad de näramste åren och endast ett mindre antal djur kommer att slaktas årligen. Wagyuköttet säljs under det paneuropeiska varumärket iWagyu®.