Ett djärvt projekt

 

Under 2007 påbörjades projektet med att föda upp svensk wagyuboskap. Genom embryotransfer från wagyudjur i USA föddes under 2008 och 2009 43 friska fullblods-wagyukalvar på en gård strax utanför Västervik.

Idag är det gården Bjursunds Säteri som äger besättningen och ansvarar för uppfödningen och skötseln av de unika djuren.
Besättningen är fortfarande under uppbyggnad och omfattar till dags datum (2018) ca 200 djur.

iWagyu har en unik genbank av wagyu bestående av både embryon och sperma från de bästa genetiska linjerna utanför Japan. Flera av djuren som avses gå till slakt det närmaste året har tjurarna Fukutsuru 068, Michifuku och Itozurudoi Jr. som fäder. Alla har dokumenterat bra marmorering i sina avkommor och är samtliga från Tajimalinjen i Japan.

Tillsammans med Bjursunds Slakteri AB bildar iWagyu AB en stabil och kompetent grund för en Svensk producent av fullblodswagyu med superkvalitet.

Tillgången på wagyukött kommer att vara begränsad de näramste åren och endast ett mindre antal djur kommer att slaktas årligen. Wagyuköttet säljs under det paneuropeiska varumärket iWagyu®.